AWARDS ATHLETES PARTNERS RESULTS REGISTRATION RULES

Regulamin

  1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Zawody TryFly Vol Biv to ogólno-światowe zawody typu Vol Biv polegające na pokonaniu jak najdłuższej trasy maszerując i lecąc na paralotni swobodnej.

1.2 Promując nasz wspaniały sport wierzymy, że wszyscy nasi użytkownicy będą przestrzegać zasad Fair Play.

1.3 Okres trwania zawodów to 01 kwiecień do 30 wrzesień 2019 roku na terenie całego świata.

1.4 W zawodach TFVB może wziąć udział każdy pilot posiadający odpowiednie uprawnienia paralotniowe.

1.5 Wymagana jest rejestracja w zawodach na stronie tryfly.eu

1.6 Rejestracja zawodnika w naszym serwisie oznacza zgodę na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych oraz publikowanie jego osiągnięć na łamach naszego serwisu oraz Fan Page na Facebooku.

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 Poszczególne trasy pilot może pokonać tylko na paralotni swobodnej lub pieszo.

2.2 Pilot zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego : Paralotnia, spadochron ratunkowy, uprząż, kask, urządzenie GPS z funkcją zapisów tracklogu.

2.3 Zabronione jest korzystanie z środków transportu publicznego (autobus, kolej szynowa, tramwaj, wyciągi narciarskie, wyciągarki paralotniowe, motoparalotnie, etc) pojazdów typu samochód, motocykl, rower, etc.

3. ZASADY POKONYWANIA TRASY

3.1 Miejsce i czas startu pokonywania trasy uczestnika jest dowolna

3.2 Miejsce rozpoczęcia kolejnego odcinka musi znajdować się w odległości nie większej niż 150m od zakończenia poprzedniego odcinka.

3.3 Pilot może mieć otwartych nieskończoną ilość tras w różnych miejscach na całym świecie.

3.4 Prawidłowa trasa to minimum 3 odcinki np. Wejście na start-Lot-marsz lub Lot-marsz-lot. W początkowej fazie (3 odcinków) marsz nie może być krótszy niż 3km. Dopiero wtedy trasa jest klasyfikowana do punktacji ogólnej.

3.5 O ilości czasu trwania poszczególnej trasy oraz powrotu na nią decyduje pilot.

3.6 W klasyfikacji końcowej musi być wykonane minimum 30% trasy na paralotni. W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionego warunku trasa zostanie skrócona do osiągnięcia 30% przelotu.

3.7 Wszystkie trasy pokonane przed rejestracją w zawodach nie będą klasyfikowane do punktacji ogólnej.

4. TRASA I PUNKTACJA

4.1 Całkowita trasa danego uczestnika będzie sumą wszystkich odcinków 1:1 tj 1km = 1 punkt

4.2 Podczas wyścigu będą przyznawane dodatkowe punkty bonusowe za każdy biwak w promieniu 200m od punktu zwrotnego na swojej trasie 1 biwak/nocleg = 5 punktów

4.3 Podczas biwaku/noclegu należy stworzyć dokumentację fotograficzną z zdjęciem biwaku po zachodzie słońca i następnym po wschodzie słońca oraz 20 minutowy tracklog z miejsca biwaku. Jeżeli twój smartfon posiada funkcję lokalizacyjną zdjęć, tracklog nie będzie potrzebny.

4.4 Kolejny bonus jest przyznawany pilotom, którzy w jednym odcinku przelotu będą mieli powyżek 100km, wtedy punktacja jest 1,2pkt za 1km

4.5 W ciągu trwania zawodów możesz edytować swój odcinek trasy maksymalnie 2x

4.6 Odcinek pokonany na paralotni liczony jest jako odległość w lini prostej pomiędzy miejscem startu i zamknięcia zapisu/lądowania  !

4.7 Odcinek pokonany pieszo jest liczony według trasy z Tracka.

4.8 Lot żaglowy nie klasyfikuje się do punktacji ogólnej

4.9 W wszystkich trackach musi być zachowana ciągłość zapisu

-Zwycięzcą TFVB zostanie uczestnik, który zdobędzie największą ilośc punktów

5. SPOSÓB ZGŁASZANIA ODCINKÓW TRASY

5.1 Tracki z odcinków trasy należy zgłaszać w postaci wysłanego linku do wybranej przez pilota platformy typu Xcontest, garmin, endomondo etc. Profil użytkownika na platformie powinien być zgodny z osobą rejestrującą się w naszych zawodach. Linki powinny być wysłane do nas na adres email : tryflyvolbiv@gmail.com .

5.2 Tracki należy zgłaszać w terminie do 7 dni od daty ich wykonania

5.3 Tracki z błędami nie będą oceniane.

5.4 Pilot jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych oryginalnych tracków.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6,1 Odpowiedzialność za wykonanie trasy w zawodach spoczywa całkowicie na uczestnika.

6.2 Przeloty na paralotni muszą być wykonane zgodnie z prawem lotniczym obowiązującym w miejscu lotu.

6.3 Biwak powinien być wykonany z poszanowaniem praw przyrody i dobrych obyczajów.

6.4 Organizator TryFly nie ponosi odpowiedzialności za błędy oraz wypadki podczas odbywania tras zawodów.

6.5 Sędziami w zawodach są  : Jarosław Jagiellicz, Michał Gliński, Barbara Badura, Maciej Kuźnicki

6.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia istotnych zmian w regulaminie.

7. NIE OBOWIĄZKOWE

7.1 Mile widziane przesyłanie i publikowanie relacji z uczestnictwa w zawodach zdjęć na naszym Fanpage na facebooku oraz filmów video z hasztagiem #TFVB2019

7.2 Pamiętajmy, że najważniejsze w tych zawodach to integracja i dobra zabawa.

Have Fun & Good Luck